ZSCL - szkoła XXI wieku

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT
Wartość realizowanego projektu - 2399814,20 zł
Kwota dofinansowania - 2039842,07 zł

Przedmiotem projektu jest zwiększenie kompetencji ucznów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach kształcących się w zawodach poprzez przebudowę i remont klasopracowni i sal do praktycznej nauki zawodu i ich wyposażenie oraz przystosowanie ich do osób niepełnosprawnych. Remont i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń kształcenia zawodowego pozwoli na stworzenie warunków do doskonalenia oraz zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach odpowiadających zapotrzebowaniu regionalnemu
i lokalnemu. Zakres projektu obejmie remont następujących pracowni:

Beneficjetem projektu jest Powiat Rybnicki, zaś realizatorem zadania będzie Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Harmonogram dostaw sprzętu i robót budowlanych

Lp. Obszar realizacji zadania Kategoria zadania Termin realizacji zadania
1. Pracownia elektryczna dostawa sprzętu VII, VIII 2017 r.
roboty budowlane V, VI, VII 2017 r.
2. Pracownia gastronomiczna dostawa sprzętu VI, VII, VIII 2017 r.
roboty budowlane VI, VII, VIII 2017 r.
3. Pracownia obróbki cieplnej i spawalnia dostawa sprzętu VII, VIII 2017 r.
roboty budowlane V, VI, VII 2017 r.
4. Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Pracownia aplikacji komputerowych
Pracownia multimedialna i organizacji reklamy
Pracownia ekonomiczna i techniki biurowej
dostawa sprzętu III, IV 2017 r.
wykonanie sieci LAN III, IV 2017 r.
5. Pracownia hotelarska dostawa sprzętu IV, V 2017 r.
wykonanie sieci LAN III, IV 2017 r.
6. Pracownia analityczna dostawa sprzętu IV, V 2017 r.
wykonanie sieci LAN III, IV 2017 r.
7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych roboty budowlane III, IV 2017 r.
8. Podjazd dla osób niepełnosprawnych roboty budowlane III, IV 2017 r.

Tablica przed wejściem głównym do szkoły

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

„Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudową i remontem łazienki na WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - nazwa projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku".

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

„Przebudowa i remont pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu” - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

„Przebudowa i remont kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42” - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

„Remont pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42” - projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.